Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met:

Vakantiepark Jacobus  Hoeve
Tolnegenweg 53
3776 PV, Stroe
KvK: 09026008

Versie: maart 2018 – versie 1.1

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Vakantiepark Jacobus Hoeve in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Vakantiepark Jacobus Hoeve gebruikt uw persoonsgegevens voor:

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Vakantiepark Jacobus Hoeve maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om het bezoek van de website te monitoren.
Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Vakantiepark Jacobus Hoeve of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

NameProviderTypeExpireUrlSoortPurpose
_cfduid promisejs.org HTTP 1 year jacobus-hoeve.nl/reserveren/aanbiedingen Functionele cookie Used by the content network, Cloudfare, to identify trusted web traffic.
PHPSESSID api.tommybookingsupport.com HTTP Session jacobus-hoeve.nl/reserveren/aanbiedingen Functionele cookie Preserves user session state across page requests.
PHPSESSID jacobus-hoeve.nl HTTP Session jacobus-hoeve.nl/over_ons/videos Functionele cookie Preserves user session state across page requests.
_ga kobe.eu HTTP 2 years jacobus-hoeve.nl/over_ons/videos Analytische cookie Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
_gat kobe.eu HTTP Session jacobus-hoeve.nl/over_ons/videos Analytische cookie Used by Google Analytics to throttle request rate.
_gid kobe.eu HTTP Session jacobus-hoeve.nl/over_ons/videos Analytische cookie Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
collect google-analytics.com Pixel Session jacobus-hoeve.nl/over_ons/videos Analytische cookie Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels.
GPS youtube.com HTTP Session jacobus-hoeve.nl/over_ons/videos Marketing cookie Registers a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location.
IDE doubleclick.net HTTP 2 years jacobus-hoeve.nl/over_ons/videos Marketing cookie

Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.

test_cookie doubleclick.net HTTP Session jacobus-hoeve.nl/over_ons/videos Marketing cookie Used to check if the user's browser supports cookies.
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com HTTP 179 days jacobus-hoeve.nl/over_ons/videos Marketing cookie Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos.
YSC youtube.com HTTP Session jacobus-hoeve.nl/over_ons/videos Marketing cookie Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.
yt.innertube::nextId youtube.com HTML Persistent jacobus-hoeve.nl/over_ons/videos Marketing cookie Unclassified
yt.innertube::requests youtube.com HTML Persistent jacobus-hoeve.nl/over_ons/videos Marketing cookie Unclassified
yt-remote-cast-installed youtube.com HTML Session jacobus-hoeve.nl/over_ons/videos Marketing cookie Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video.
yt-remote-connected-devices youtube.com HTML Persistent jacobus-hoeve.nl/over_ons/videos Marketing cookie Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video.
yt-remote-device-id youtube.com HTML Persistent jacobus-hoeve.nl/over_ons/videos Marketing cookie Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video.
yt-remote-fast-check-period youtube.com HTML Session jacobus-hoeve.nl/over_ons/videos Marketing cookie Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video.
yt-remote-session-app youtube.com HTML Session jacobus-hoeve.nl/over_ons/videos Marketing cookie Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video.
yt-remote-session-name youtube.com HTML Session jacobus-hoeve.nl/over_ons/videos Marketing cookie Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video.

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

TommyBookingSupport

In het kader van onze dienstverlening, legt TommyBookingSupport gegevens vast (bijvoorbeeld uw naam, adresgegevens, e-mailadres en uw telefoonnummer). TommyBookingSupport gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de reservering. Op deze manier kunnen wij uw boeking registeren en afhandelen.

Uw gegevens worden door TommyBookingSupport gebruikt voor de communicatie richting u, bijvoorbeeld voor:

Uw wettelijke rechten

U mag Vakantiepark Jacobus Hoeve vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Vakantiepark Jacobus Hoeve verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier, ons een e-mail te sturen via info@jacobus-hoeve.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0342-441319

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.